Specifikace

InorBlock® je systém opěrných zdí z vyztužené zeminy vyvinutý společností INORA®. Tento systém se skládá z vibračně lisovaných betonových tvárnic, geosyntetických vyztužovacích materiálů (geosítí nebo tkaných materiálů), drenážní vrstvy a zásypu. Podle způsobu výstavby zdi jsou k dispozici dva systémy: aktivní obkladový systém, kde hlavní výztuže jsou zakotveny mezi betonové tvárnice, nebo pasivní obkladový systém, kde betonové tvárnice jsou ukotveny speciálními geosyntetickými vložkami k bloku z vyztužené zeminy.

Systém zdí InorBlock® obsahuje:

  • vibračně lisované betonové tvárnice InorBlock®,
  • drenážní vrstvu,
  • geosyntetické výztuže.

Využití:

  • rampy a příjezdové cesty k technickým konstrukcím,
  • podpěrné pilíře a křídla mostů (včetně funkce odlehčení tlaku zeminy – částečná nebo úplná náhrada tradičních betonových konstrukcí),
  • vyztužené příkré svahy a ochrana proti sesuvům.

Informace o výrobku:

Tvárnice InorBlock® se podle požadavků projektu obvykle vyrábějí buď z betonu C25/30, nebo C30/37.

Standardní rozměry tvárnic jsou uvedeny níže:

Výzkum & vývoj

Tvárnice a systém InorBlock® jsou výsledkem dlouhodobých zkušeností společnosti INORA® v oblasti geotechnických a geosyntetických konstrukcí. Tvar tvárnice poskytuje stabilitu a velký třecí úhel mezi tvárnicí a geosyntetickým materiálem, což umožňuje stavění dokonce i velmi vysokých konstrukcí. Díky velikosti a jednoduchosti tvárnic se dosahuje také velké snadnosti procesu výstavby. V laboratoři Kiwa Deutschland GmbH (dříve tBU) byl proveden rozsáhlý program testů, který poskytuje podrobná data pro projektanty.

Výhody:

  • patentovaný produkt,
  • kompletní řešení/řešení na klíč od spolehlivého dodavatele (projekt, statické výpočty, dodávka, dozor),
  • snadná instalace poskytující úspory času a peněz ve srovnání s tradičními betonovými konstrukcemi,
  • nákladově efektivní řešení mezi dalšími opěrnými stěnami z vyztužené zeminy.