Dozor

Provádíme všechny druhy expertíz, analýz, výzkumů a výpočtů podle individuálních potřeb zákazníka. Zaručujeme odbornou technickou podporu. Provádíme komplexní ověřování projektů: od návrhových předpokladů a výpočtů přes analýzu konstrukčních výkresů až po analýzu specifikací a rozpočtu materiálu a prací. Organizujeme školení k aktuálně platným normám a směrnicím.