Razbremenitev konstrukcije

Razbremenitev konstrukcije, zlasti abutmentov, poteka s pomočjo oblikovanja blokovske strukture, izdelane iz zemlje, ojačane z geosintetičnimi materiali za monolitno strukturo objekta. Zadnje stene kot tudi krila novih konstrukcijskih opornikov ter konstrukcije obstoječih opornikov se lahko razbremenijo.

Poleg zmanjšanja dimenzij monolitnih struktur (stene, krila), ki so posledica zmanjšanja sil, ki se pojavljajo v prečnih prerezih, se zmanjšajo tudi vplivi na vmesne temelje mostičev.

Posledica tega je možnost optimiziranja vmesnega temelja (npr. z zmanjšanjem števila pilotov in/ali premerov), kar prinaša relativno velike prihranke v primerjavi s tradicionalno tehnologijo gradnje.

Prednosti uporabe:

  • prevzem pritiska tlaka 100% z geosintetičnimi materiali, ki tvorijo blok ojačane zemlje,
  • trajnost strukturnih elementov, najmanj 120 let uporabe (trajnost prilagojena zahtevam inženirskih objektov),
  • zmanjšanje stroškov gradnje inženirskih objektov z zmanjšanjem dimenzij armiranobetonskih elementov zaradi pomanjkanja horizontalne sile,
  • možnost razbremenitve obstoječih objektov, npr. v nujnem primeru,
  • hitrost in enostavnost postavitve konstrukcije.