Нашим клијентима нудимо комплексне услуге пројектовања, консалтинга и техничке подршке у свакој фази инвестиције.

Реализујемо анализу пројеката како бисмо пронашли најоптималније решење у техничком и финанцијском смислу. Изводимо кореферате и допунске анализе, оптимизације пројеката као и верификацију прихваћених решења.

Преко двадесет пет година искуства у примени пионирских технологија које користе геосинтетичке материјале и специјализовани инжењерски кадар, стално развијајући своје техничко знање, у комбинацији са најновијим програмима који подржавају процесе пројектовања, омогућава нам да понудимо широк спектар услуга на највишем нивоу за широки круг примаоца.