Poskytujeme komplexné služby v oblasti projektovania, konzultácií a technickej podpory v každom stupni investície.

Dokážeme analyzovať technológie vystuženej horniny, ktoré sú k dispozícii, a určiť optimálne náklady a technické riešenia.

Tiež vykonávame spoločné revízie a doplnkové analýzy.

Viac než dvadsaťpäť rokov skúseností s realizáciou geosyntetických materiálov, špecializovaní technickí pracovníci neustále rozvíjajúci svoje technické znalosti a uplatňovanie najnovších programov podporujúcich projekčné postupy nám umožňuje ponúkať široký rad služieb na tej najvyššej úrovni pre všetky typy zákazníkov .