Kompletné podperné piliere

Podperné piliere mostov a podpery sa stavajú vo forme vystuženej horniny po celom svete už desaťročia. Táto technológia významne znižuje investičné náklady. Blok vystuženej horniny sa buduje prakticky do úplnej výšky podperného piliera. Jediným železobetónovým prvkom (tradičná monolitická technológia) v tejto konštrukcii je hlavný nosník spočívajúci na bloku z vystuženej horniny, ktorý podopiera oblúky konštrukcie a prechodovú dosku.

Aby bolo možné zaistiť optimálne vyhotovenie konštrukcie mostu, odporúča sa vytvoriť podpery a príjazdové komunikácie tiež technológiou vystuženej horniny s geosyntetickými materiálmi. To zaisťuje kontinuitu príjazdových ciest s podpernými piliermi mostu. Použitie geosyntetického vystuženia v konštrukcii príjazdových ciest vo forme oporných konštrukcií obmedzuje zemné práce požadované na vytvorenie tradičných svahov, a tiež znižuje riziko nerovného poklesu zeme.

Iným dôležitým aspektom pre výstavbu plných podperných pilierov z vystuženej horniny v porovnaní s tradičnou (monolitickou) technológiou je možnosť výstavby konštrukcií na pôdach s nízkou nosnosťou bez medziľahlých základov. Podľa príslušného harmonogramu stavebných prác môžeme najprv vybudovať blok z vystuženej horniny, potom preťažiť konštrukciu napríklad betónovými doskami a vyvolať tak kontrolované zhutnenie pôdneho podložia. Hneď ako dôjde k stabilizácii usadenia, môžeme začať výstavbu monolitických konštrukcií.

Hlavné výhody:

  • trvanlivosť častí – minimálne 120 rokov používania (upravuje sa podľa požiadaviek technických objektov),
  • obmedzenie plochy požadovanej pre podperné piliere mostu a príjazdovej cesty,
  • možnosť založenia technických objektov na pôdach s nízkou nosnosťou,
  • ľahká a rýchla výstavba,
  • nižšie náklady na prácu a náklady na kúpu v porovnaní s tradičnými monolitickými konštrukciami.