Dozor

Vykonávame všetky druhy expertíz, analýz, výskumov a výpočtov podľa individuálnych potrieb zákazníka. Zaručujeme odbornú technickú podporu. Vykonávame komplexné overovanie projektov: od návrhových predpokladov a výpočtov cez analýzu konštrukčných výkresov až po analýzu špecifikácií a rozpočtu materiálu a prác. Organizujeme školenia k aktuálne platným normám a smerniciam.