Pasívny Systém (PS)

Hlavnú nosnú funkciu má v tomto systéme blok z vystuženej horniny, ktorý sa najprv buduje pomocou hlavných výstuží (geosietí alebo tkanín). Súčasne sa vkladajú krátke sekundárne vystužujúce vložky pre neskoršie ukotvenie obkladových blokov pred blok z vystuženej horniny.

Po dokončení konsolidácie vystuženého bloku možno končený obkladový systém nainštalovať na prednú stranu tohto bloku pomocou metódy vrstva za vrstvou. Medzera medzi tvárnicami a čelom bloku z vystuženej horbiny je vyplnená drenážnou vrstvou (napríklad štrkom) a medzi betónové tvárnice sú ukotvené sekundárne vložky.

Pri pasívnom systéme je líce oporného múra iba prvkom konečnej úpravy, ktorý dáva konštrukcii konečnú formu a tvar. Blok z vystuženej horniny vytvára nezávislý hlavný nosný prvok – obklad je iba upevnený pomocou sekundárnych vložiek, ktoré sú v ňom ukotvené. Blok z vystuženej horniny možno vybudovať pomocou vysúvacieho debnenia. Medzera medzi blokom z vystuženej horniny a vnútornou časťou obkladového múru je vyplnená ľahkým, dobre priepustným materiálom (ako napríklad štrkom alebo granulátom), aby sa minimalizoval tlak horniny na stenu bloku a zaistilo sa riadne odvodnenie za blokmi. Obkladový múr a blok z vystuženej horniny vytvárajú nezávislú konštrukciu, čo je najväčšou výhodou tohto systému.

V prvom kroku môže dodávateľ vybudovať blok z vystuženej zeminy a obkladový múr môže byť nainštalovaný neskôr po plnej stabilizácii pôdneho podložia a dokončení sadania a deformácií (to znamená, že proces zhutňovania bude prakticky dokončený). Obkladový múr sa ľahko spojí s predtým uloženými sekundárnymi výstuhami na určitých úrovniach bloku z vystuženej zeminy. Ďalšou výhodou tejto technológie je možnosť používania ťažkého zariadenia (ako napríklad vibračného zhutňovacieho stroja) pre zhutňovanie výplňového materiálu v blízkosti okraja bloku z vystuženej zeminy. To umožňuje dosiahnuť vysokú úroveň zhutnenia, čo znižuje riziko prípadných následných deformácií obkladu konštrukcie. Vysúvacie debnenie je možné zapožičať spoločnosťou INORA®.