Dočasné oporné konštrukcie

Dočasné oporné konštrukcie sú v porovnaní s tradičnými monolitickými opornými stenami nákladovo efektívnejšie. Dovoľujú prácu po etapách, čo umožňuje spojitosť pracovného priečelia. Použité geosyntetické materiály sú určené pre krátkodobú funkciu tohto typu konštrukcie, čo má priamy vplyv na nízke stavebné náklady. Navyše, ak je vyžadovaná demontáž dočasnej stavby z vystuženej horniny, je to v porovnaní s monolitickými stavbami, priliehajúcimi stenami atď. oveľa jednoduchšie a lacnejšie.

Dočasné konštrukcie sa väčšinou používajú na vedenie rôznych typov dočasných cestných alebo železničných obchádzok, a keď sú vyžadované práce na etapy kvôli výstavbe podperných konštrukcií na existujúcej dopravnej trase.

Hlavné výhody:

  • trvanlivosť upravená podľa požadovanej doby životnosti konštrukcie,
  • možnosť uplatniť prerušovaný tok stavebných prác,
  • väčší rozsah stavebných prác na etapy,
  • možnosť vytvárania obchádzkových trás pre komunikačné chodníky,
  • bezpečná, ľahká a rýchla výstavba,
  • nižšie nákupné a stavebne pracovné náklady v porovnaní s konvenčnými monolitickými alebo prefabrikovanými opernými konštrukciami.