Oporné múry

Podľa charakteru práce bloku fasády v opornom múre môžeme voliť dva systémy: pasívny a aktívny.

Pasívny Systém (PS)

Pri pasívnom systéme je líce oporného múru prvkom konečnej úpravy, ktorý dáva konštrukcii konečnú formu a tvar. Blok z vystuženej horniny vytvára nezávislú konštrukciu vďaka oddeleniu vystužujúcich vložiek vo vnútri násypu od vložiek kotviacich líce oporného múra.

Aktívny Systém (AS)

V prípade oporných múrov aktívneho systému je geosyntetický materiál vo vnútri násypu priamo spojený s obkladovým prvkom – vytvára tak neoddeliteľnú konštrukciu.

Použitie

Technológia oporných múrov vystužených geosyntetickými materiálmi nachádza široké uplatnenie pri:

  • výstavbe nájazdových rámp k technickým objektom, kde minimalizuje zemné práce vyžadované pre výstavbu násypov so štandardným sklonom,
  • ochrane príkrych svahov a proti zosuvom,
  • získavaní doplnkového terénu (úspory priestoru),
  • optimalizácii podperných pilierov mostov:
   • náhrada tradičných monolitných (železobetónových) bočných stien,
   • vytváranie bočných a spätných stien pri výstavbe podperných pilierov,
   • budovanie kompletných vystužených podperných pilierov, kde je typická železobetónová konštrukcia plne nahradená zeminou vystuženou geosyntetickým materiálom.

Oporné steny vyhotovené technológiou horniny vystuženej geosyntetickým materiálom poskytujú flexibilitu pri voľbe obkladových prvkov. Investori a projektanti môžu vyberať z mnohých dostupných technológií.

Výhody:

 • strvanlivosť minimálne 120 rokov,
 • bezpečnosť,
 • ľahká a rýchla výstavba,
 • nižšie nákupné a stavebné náklady v porovnaní s konvenčnými monolitickými alebo prefabrikovanými opornými konštrukciami.