Funkcia odľahčenia

Odľahčenie konštrukcie, zvlášť oporných pilierov mostov, sa vykonáva prostredníctvom vytvarovania horniny vystuženej geosyntetickým materiálom za monolitickou konštrukciou objektu. Odľahčenie možno aplikovať na spätné múry aj na bočné steny novo budovaných alebo už existujúcich oporných konštrukcií mostov.

Po vybudovaní bloku z vystuženej horniny získame prázdny priestor medzi blokom a monolitickou stenou opornej konštrukcie. Znižuje tlak horniny na múr na „0“ (nulu). Horizontálnu silu pôsobiacu v tradičných oporných pilieroch na monolitickú konštrukciu zachycujú geosyntetické materiály tvoriace blok vystuženej horniny.

Navyše tu tiež, vďaka zníženiu veľkosti monolitických konštrukcií (steny, krídla) v dôsledku znížených síl pôsobiacich v prierezoch, dochádza k zníženiu vplyvu pôsobiaceho na medziľahlé základy oporných pilierov. To znamená možnosť optimalizácie medziľahlých základov (napríklad znížením počtu pilót a/alebo zmenšením priemerov), čo prináša v porovnaní s konvenčnými stavebnými technológiami relatívne veľké úspory.

Hlavné výhody:

  • tlak horniny je plne zachycovaný geosyntetickým materiálom tvoriacim blok z vystuženej horniny,
  • trvanlivosť častí je minimálne 120 rokov používania (trvanlivosť sa upravuje podľa požiadaviek technických objektov),
  • zníženie stavebných nákladov na technické konštrukcie zmenšením rozmerov monolitických prvkov, čo znamená, že nepôsobí horizontálna sila,
  • možnosť odľahčenia existujúcich objektov, napríklad v núdzových prípadoch,
  • optimalizácia medziľahlých základov,
  • ľahká a rýchla výstavba.