Funkce odlehčení

Odlehčení konstrukce, obzvláště opěrných pilířů mostů, se provádí prostřednictvím vytvarování zeminy vyztužené geosyntetickým materiálem za monolitickou konstrukcí objektu. Odlehčení lze aplikovat na zpětné zdi i na boční stěny nově budovaných nebo již existujících opěrných konstrukcí mostů.

Po vybudování bloku z vyztužené zeminy získáme prázdný prostor mezi blokem a monolitickou stěnou opěrné konstrukce. Snižuje tlak zeminy na zeď na „0“ (nulu). Horizontální sílu působící v tradičních opěrných pilířích na monolitickou konstrukci zachycují geosyntetické materiály tvořící blok vyztužené zeminy.

Navíc zde také, díky snížení velikosti monolitických konstrukcí (zdi, křídla) v důsledku snížených sil působících v průřezech, dochází ke snížení vlivu působícího na mezilehlé základy opěrných pilířů. To znamená možnost optimalizace mezilehlých základů (například snížením počtu pilot a/nebo zmenšením průměrů), což přináší ve srovnání s konvenčními stavebními technologiemi relativně velké úspory.

Hlavní výhody:

  • tlak zeminy je plně zachycován geosyntetickým materiálem tvořícím blok z vyztužené zeminy,
  • trvanlivost částí je minimálně 120 roků používání (trvanlivost se upravuje podle požadavků technických objektů),
  • snížení stavebních nákladů na technické konstrukce zmenšením rozměrů monolitických prvků, což znamená, že nepůsobí horizontální síla,
  • možnost odlehčení stávajících objektů, například v nouzových případech,
  • optimalizace mezilehlých základů,
  • snadná a rychlá výstavba.