Investoři

Poskytujeme technické poradenské služby a asistenci při projektech komplexním způsobem, vypracováváme úplnou geologickou a geotechnickou dokumentaci a projekty a provádíme pozdější dozor nad realizací. Pomáháme při volbě technologií a materiálů prostřednictvím technických analýz. Zajišťujeme komplexní ověřování projektů: od návrhových předpokladů a výpočtů přes analýzu konstrukčních výkresů až po analýzu specifikací a rozpočtu materiálu a prací. Také provádíme ekonomické, srovnávací a indikační analýzy.