Ponuda za investitore

Ponuda za investitore

Pružamo usluge tehničkog konzaltinga i projektne podrške na sveobuhvatan način, izvršavajući kompletnu geološku i geotehničku dokumentaciju, projekte kao i obavljanje autorskog nadzora nad realizacijama. Pomažemo u odabiru tehnologija i materijala, izvođenju inženjerskih analiza. Provodimo sveobuhvatnu verifikaciju projekata. Iz usvojenih projektnih pretpostavki i kalkulacija, kroz analizu građevinskih crteža, a završava se analizom specifikacija i predmjera. Također vršimo ekonomske, komparativne i indikativne analize.