Investori

Poskytujeme technické poradenské služby a asistenciu pri projektoch komplexným spôsobom, vypracovávame úplnú geologickú a geotechnickú dokumentáciu a projekty a vykonávame neskorší dozor nad realizáciou. Pomáhame pri voľbe technológií a materiálov prostredníctvom technických analýz. Zaisťujeme komplexné overovanie projektov: od návrhových predpokladov a výpočtov cez analýzu konštrukčných výkresov až po analýzu špecifikácií a rozpočtu materiálu a prác. Tiež vykonávame ekonomické, porovnávacie a indikačné analýzy.