Projektanti

Počas úvodnej koncepčnej práce a vývoja projektu naša kancelária poskytuje podporu prostredníctvom štúdie vykonateľnosti pre uplatnenie konštrukcií z vystuženej horniny. Na základe výstupných dát, ako napríklad: úvodné výkresy, stav podzemnej vody, charakteristiky zaťaženia, očakávaná životnosť konštrukcie, predložíme možnosti uplatnenia našich technológií spoločne s odhadom nákladov tak, aby bolo možné ľahko a transparentne porovnať finančné výdaje jednotlivých technológií.

Poskytujeme podporu prostredníctvom výpočtov a pomáhame pri príprave projektovej dokumentácie, špecifikácií, prehľadov výpočtov nákladov a autorizovaných technologických riešení.

Pri už navrhnutých konštrukciách z vystuženej zeminy vás naši technici môžu podporovať prostredníctvom konzultačnej činnosti a overovania upravených konštrukčných riešení (metód výpočtov) tak, aby ste si boli istí, že bolo zvolené optimálne riešenie pre tento typ konštrukcie.

Špecializujeme sa nielen na navrhovanie oporných konštrukcií, ale tiež poskytujeme úplnú technickú podporu, zvlášť tam, kde je potrebné vyriešiť geotechnické problémy a problémy s podzemnou vodou. Pomáhame pri vystužovaní podložia, stabilizácii svahov, regulácii deformácií a sadaní, ochrane proti erózii alebo odvodňovaní konštrukcií. Máme tiež rozsiahle skúsenosti v oblasti geotechnických výpočtov a projekčných prác.

Čo sa týka podrobných informácií, láskavo vás pozývame, aby ste navštívili webovú stránku www.inora.tech .