Dodávatelia

Ponúkame široký rad optimalizácií projektov. Vďaka nášmu skúsenému technickému tímu dokážeme pripraviť kompletný technický návrh na náhradu tradičnej prefabrikovanej konštrukcie technológiou vystuženej horniny. Ak sa rozhodnete s nami spolupracovať, poskytneme vám širokú technickú podporu v každom z investičných stupňov. Na základe mnohých rokov skúseností s realizáciou projektov z vystuženej horniny vám ponúkneme autorizované, podrobné technické projekty spoločne s riešeniami aj tých najmenších detailov výstavby a prípadných kolízií.

Všetky stupne výstavby budú prezentované komplexným spôsobom.

Kľúčovým prvkom pri výstavbe objektov s uplatnením geosyntetických materiálov je ich správna inštalácia. Chybná montáž geosyntetických materiálov spôsobuje to, že stavebné práce nebudú vykonané takým spôsobom, akým by mali byť, čo následne povedie k najhoršiemu scenáru katastrofy konštrukcie. Ku každému projektu bude s prihliadnutím k bezpečnosti koncových používateľov investície priradený tím technikov, ktorí vám na diaľku budú poskytovať významnú podporu počas celého časového rámca projektu, a v prípade potreby aj priamo na stavenisku. Pomáhame pri riešení problémov, ktoré sa objavia počas prác. Naša ponuka zahŕňa: podporu v rámci autorizovaného dozoru, školenia o správnej manipulácii, kladení, rezaní a inštalácii materiálov pre montážne tímy. Navyše môžeme tiež prenajať špecializované zariadenia a doplnkové nástroje, ktoré pomôžu pri kladení a kotvení geosyntetického materiálu. Sledujeme proces výstavby od prvého dňa až do konca, a reagujeme na všetky požiadavky a plníme všetky očakávania.