Špecifikácia:

InorBlock® je systém oporných múrov z vystuženej horniny vyvinutý spoločnosťou INORA®. Tento systém sa skladá z vibračne lisovaných betónových tvárnic, geosyntetických vystužovacích materiálov (geosietí alebo tkaných materiálov), drenážnej vrstvy a zásypu. Podľa spôsobu výstavby múrov sú k dispozícii dva systémy: aktívny obkladový systém, kde hlavné výstuže sú zakotvené medzi betónové tvárnice, alebo pasívny obkladový systém, kde betónové tvárnice sú ukotvené špeciálnymi geosyntetickými vložkami k bloku z vystuženej zeminy.

Systém múrov InorBlock® obsahuje:

  • vibračne lisované betónové tvárnice InorBlock®,
  • drenážnu vrstvu,
  • geosyntetické výstuže.

Využitie:

  • rampy a príjazdové cesty k technickým konštrukciám,
  • podperné piliere a krídla mostov (vrátane funkcie odľahčenia tlaku zeminy – čiastočná alebo úplná náhrada tradičných betónových konštrukcií),
  • vystužené príkre svahy a ochrana proti zosuvom.

Informácie o výrobku:

Tvárnice InorBlock® sa podľa požiadaviek projektu obvykle vyrábajú buď z betónu C25/30, alebo C30/37.

Štandardné rozmery tvárnic sú uvedené nižšie:

Výskum & Vývoj

Tvárnice a systém InorBlock® sú výsledkom dlhodobých skúseností spoločnosti INORA® v oblasti geotechnických a geosyntetických konštrukcií. Tvar tvárnice poskytuje stabilitu a veľký trecí uhol medzi tvárnicou a geosyntetickým materiálom, čo umožňuje stavanie dokonca i veľmi vysokých konštrukcií. Vďaka veľkosti a jednoduchosti tvárnic sa dosahuje tiež veľká ľahkosť procesu výstavby. V laboratóriu Kiwa Deutschland GmbH (predtým tBU) bol vykonaný rozsiahly program testov, ktorý poskytuje podrobné dáta pre projektantov.

Výhody:

  • patentovaný produkt ,
  • kompletné riešenie/riešenie na kľúč od spoľahlivého dodávateľa (projekt, statické výpočty, dodávka, dozor),
  • ľahká inštalácia poskytujúca úsporu času a peňazí v porovnaní s tradičnými betónovými konštrukciami,
  • nákladovo efektívne riešenie medzi ďalšími opornými stenami z vystuženej horniny.