Vieme, že správna inštalácia je veľmi dôležitá, preto všetky pripravené výkresy obsahujú podrobné informácie o tom, ako by práce mali prebiehať.

Podľa potrieb zákazníka dokážeme poskytovať dva druhy konzultačných služieb:

  • pomoc na diaľku (poskytovaná prostredníctvom e-mailu, telefónu, videa),
  • pomoc na mieste (fyzická prítomnosť našich technikov).

Chceme zaistiť, aby náš projekt bol dodržaný tak, aby bola poskytnutá bezpečná a dlhodobá konštrukcia.

Príklad podrobného montážneho výkresu je znázornený nižšie.