Podperné piliere mostov

Technológia horniny vystuženej geosyntetikou má široké uplatnenie aj v oblasti mostných opôr. Hlavnými dôvodmi sú: nižšia cena v porovnaní s tradičnými monolitickými opornými múrmi, rýchla doba výstavby alebo možnosť aplikácie v náročných podmienkach, ako sú oblasti so seizmickou alebo banskou činnosťou. Často sa optimalizujú stavebné náklady spojené so zakladaním konštrukcií, takže v tomto prípade prináša technológia vystuženej horniny veľké výhody.

Technológia vystuženej horniny široké uplatnenie pri výstavbe:

– bočné múry ,

– podperné piliere,

– dočasné oporné konštrukcie a kompletné podperné piliere.