SPOĽAHLIVÝ PARTNER V OBLASTI GEOTECHNIKY                                                        S VIAC NEŽ 30 ROKMI SKÚSENOSTÍ

INORA Sp. z o.o. je nezávislá poľská inžinierska spoločnosť. Od roku 1991 navrhujeme, podporujeme a poskytujeme poradenstvo v oblasti geotechniky s uplatňovaním moderných technológií – hlavne pri výstavbe ciest, železníc a technických a hydrotechnických stavieb.

Podieľame sa na stovkách významných projektov a tisíckach drobnejších projektov. Všetky objekty si až do teraz udržujú svoju funkčnosť podľa pôvodných technických predpokladov. Navrhujeme a poskytujeme poradenstvo v oblasti geotechniky. Poskytujeme expertízy, analýzy a technické projekty pre technické objekty špeciálne za náročných a zložitých pôdnych podmienok, kde tradičné metódy nie sú dostatočné, spoľahlivé a sú nehospodárne.

Spolupracujeme s investormi realizáciou projektov aj vykonávaním analýz existujúcich projektov. Pre projektantov a pracovníkov stavebného dozoru poskytujeme konzultácie k špecializovaným geotechnickým riešeniam a dodávateľom podávame pomocnú ruku pri riešení problémov, na ktoré narážajú počas fázy výstavby.

Podporujeme našich zákazníkov odborným dozorom a technickým poradenstvom v každom stupni investície: v prípade koncepcie, projektu a dozoru na stavenisku.

Spoločnosť realizovala a certifikovala systém riadenia v súlade s normou ISO 9001 a systém riadenia ochrany životného prostredia PN-EN ISO 14001.

Viac informácií nájdete na www.inora.tech