Bočné múry

Bočné múry vyhotovené technológiou vystuženej horniny vo forme oporných múrov nachádzajú svoje uplatnenie pri štandardných podperných konštrukciách mostov a tiež objektoch s aplikovaným odľahčením konštrukcie. Oporné steny poskytujú plnú flexibilitu tvaru, ktorý nadobúdajú vzhľadom k podpernej konštrukcii. Vďaka možnosti efektu „schodov“, takže dôjde k prispôsobeniu ich základov obrysu svahu, je množstvo stavebného materiálu obmedzené na minimum, čo má priamy dopad na nižšiu cenu investície.

Hlavné výhody:

  • flexibilita tvarovania stien z vystuženej horniny,
  • trvanlivosť častí – minimálne 120 rokov používania (upravuje sa podľa požiadaviek technických objektov),
  • ľahká a rýchla výstavba,
  • nižšia kúpna cena v porovnaní s tradičnými monolitickými konštrukciami,
  • zníženie stavebných nákladov úpravou úrovne základov operných múrov.