Boční zdi

Boční zdi provedené technologií vyztužené zeminy ve formě opěrných zdí nacházejí své uplatnění u standardních podpěrných konstrukcí mostů a také objektů s aplikovaným odlehčením konstrukce. Opěrné stěny poskytují plnou flexibilitu tvaru, kterého nabývají vzhledem k podpěrné konstrukci. Díky možnosti efektu „schodů“, takže dojde přizpůsobení jejich základů obrysu svahu, je množství stavebního materiálu omezeno na minimum, což má přímý dopad na nižší cenu investice.

Hlavní výhody:

  • flexibilita tvarování stěn z vyztužené zeminy,
  • trvanlivost částí – minimálně 120 roků používání (upravuje se podle požadavků technických objektů),
  • snadná a rychlá výstavba,
  • nižší kupní cena ve srovnání s tradičními monolitickými konstrukcemi,
  • snížení stavebních nákladů úpravou úrovně základů opěrných zdí.