Pasivní Systém (PS)

Hlavní nosnou funkci má v tomto systému blok z vyztužené zeminy, který se nejprve buduje pomocí hlavních výztuží (geosítí nebo tkanin). Současně se vkládají krátké sekundární vyztužující vložky pro pozdější ukotvení obkladových bloků před blok z vyztužené zeminy.

Po dokončení  konsolidace vyztuženého bloku lze končený obkladový systém nainstalovat na přední stranu tohoto bloku pomocí metody vrstva za vrstvou. Mezera mezi tvárnicemi a čelem bloku z vyztužené zeminy je vyplněna drenážní vrstvou (například štěrkem) a mezi betonové tvárnice jsou ukotveny sekundární vložky.

U pasivního systému je líc opěrné zdi pouze prvkem konečné úpravy, který dává konstrukci konečnou formu a tvar. Blok z vyztužené zeminy vytváří nezávislý hlavní nosný prvek – obklad je pouze upevněn pomocí sekundárních vložek, které jsou v něm ukotveny. Blok z vyztužené zeminy lze vybudovat pomocí vysouvacího bednění. Mezera mezi blokem z vyztužené zeminy a vnitřní částí obkladové zdi je vyplněn lehkým, dobře propustným materiálem (jako například štěrkem nebo granulátem), aby se minimalizoval tlak zeminy na stěnu bloku a zajistilo se řádné odvodnění za bloky. Obkladová zeď a blok z vyztužené zeminy vytvářejí nezávislou konstrukci, což je největší výhodou tohoto systému.

V prvním kroku může dodavatel vybudovat blok z vyztužené zeminy a obkladová zeď může být nainstalována později po plné stabilizaci půdního podloží a dokončení sedání a deformací (to znamená, že proces zhutňování bude prakticky dokončen). Obkladová zeď se snadno spojí s dříve uloženými sekundárními výztuhami na určitých úrovních bloku z vyztužené zeminy. Další výhodou této technologie je možnost používání těžkého zařízení (jako například vibračního zhutňovacího stroje) pro zhutňování výplňového materiálu v blízkosti okraje bloku z vyztužené zeminy. To umožňuje dosáhnout vysoké úrovně zhutnění, což snižuje riziko případných následných deformací obkladu konstrukce. Vysouvací bednění je možné zapůjčit společností INORA®.