Dočasné opěrné konstrukce

Dočasné opěrné konstrukce jsou ve srovnání s tradičními monolitickými opěrnými stěnami nákladově efektivnější. Dovolují práci po etapách, což umožňuje spojitost pracovního průčelí. Použité geosyntetické materiály jsou určeny pro krátkodobou funkci tohoto typu konstrukce, což má přímý vliv na nízké stavební náklady. Navíc, jestliže je vyžadována demontáž dočasné stavby z vyztužené zeminy, je to ve srovnání s monolitickými stavbami, přiléhajícími stěnami atd. mnohem jednodušší a levnější.

Dočasné konstrukce se většinou používají k vedení různých typů dočasných silničních nebo železničních objížděk, a když jsou vyžadovány práce na etapy kvůli výstavbě podpěrných konstrukcí na stávající dopravní trase.

Hlavní výhody:

  • trvanlivost upravena podle požadované doby životnosti konstrukce,
  • možnost uplatnit přerušovaný tok stavebních prací,
  • větší rozsah stavebních prací na etapy,
  • možnost vytváření objížďkových tras pro komunikační stezky,
  • bezpečná, snadná a rychlá výstavba,
  • nižší nákupní a stavebně pracovní náklady ve srovnání s konvenčními monolitickými nebo prefabrikovanými opěrnými konstrukcemi.