Aktivní Systém (AS)

Výstavbou obkladových stěn v aktivním systému se geosyntetické výztuže nainstalují horizontálně a ukotví se přímo mezi obkladové bloky (chybí doplňkové kotvicí vložky). U aktivního systému tvoří blok z vyztužené zeminy a obkladová zeď nerozdělitelnou konstrukci, to znamená, že výztuže působí v bloku z vyztužené zeminy a v modulárním obložení bloku.

Výstavba těchto zdí se provádí metodou vrstva po vrstvě: stěna z obkladových tvárnic je uspořádána na čele a působí také jako bednění pro další vrstvu konstrukce z vyztužené zeminy. Tento systém umožňuje pro zhutňování půdy v blízkosti okraje obkladové zdi používání pouze lehkého zařízení. Technologie aktivního obkladu je ve srovnání s pasivním systémem levnější díky menšímu množství použitých geosyntetických materiálů. Avšak aktivní systém má mnohem vyšší požadavky a nižší tolerance, pokud se týká typu zeminy a kvality zemních prací. Budování konstrukcí pomocí aktivního systému je možné pouze v místech (na plochách), kde je minimalizováno sedání půdy, výplňový materiál má vysoké geotechnické parametry a nedochází k žádné kolizi s infrastrukturou.