Sistem Activ (AS)

În construcția pereților cu placați cu sistem activ inserțiile de armare sunt așezate orizontal și ancorate direct elementul de placare (fără inserții de ancorare). Structura blocului de sol armat și placarea formează o structură inseparabilă legată de un singur element de armare.

Construcția acestui tip de perete se realizează în straturi, paralel cu formarea unui bloc de sol armat, este așezată fațadă, care servește drept cofraj pentru straturile ulterioare de material de terasament.  Acest lucru obligă solul să fie compactat in apropierea placării numai cu echipamente ușoare.  Sistemul activ (AS) este mai ieftin în comparație cu sistemul pasiv (PS) datorită cantității mai mici de materiale geosintetice utilizate.  Cu toate acestea, sistemul activ (AS) are cerințe mult mai mari și o toleranță mai mică pentru tipul de sol și calitatea lucrărilor de terasament.  Construcțiile acestei tehnologii pot fi construite numai în locuri (zone) în care riscul de scufundare a solului este minimizat, materialul de umplere are parametri geotehnici ridicați și nu există coliziuni cu infrastructura.