Aktívny Systém (AS)

Výstavbou obkladových stien v aktívnom systéme sa geosyntetické výstuže nainštalujú horizontálne a ukotvia sa priamo medzi obkladové bloky (chýbajú doplnkové kotviace vložky). Pri aktívnom systéme tvorí blok z vystuženej horniny a obkladový múr nerozdeliteľnú konštrukciu, to znamená, že výstuže pôsobia v bloku z vystuženej horniny a v modulárnom obložení bloku.

Výstavba týchto múrov sa robí metódou vrstva po vrstve: stena z obkladových tvárnic je usporiadaná na čele a pôsobí tiež ako debnenie pre ďalšiu vrstvu konštrukcie z vystuženej horniny. Tento systém umožňuje pre zhutňovanie pôdy v blízkosti okraja obkladového múra používanie iba ľahkého zariadenia. Technológia aktívneho obkladu je v porovnaní s pasívnym systémom lacnejšia vďaka menšiemu množstvu použitých geosyntetických materiálov. Avšak aktívny systém má oveľa vyššie požiadavky a nižšie tolerancie, čo sa týka typu horniny a kvality zemných prác Budovanie konštrukcií pomocou aktívneho systému je možné iba v miestach (na plochách), kde je minimalizované sadanie pôdy, výplňový materiál má vysoké geotechnické parametre a nedochádza k žiadnej kolízii s infraštruktúrou.