Podperné piliere

Technológia oporných stien vo forme vystuženej horniny v kombinácii s pilierovou konštrukciou mostu poskytuje relatívne veľké úspory nákladov investície. Konštrukcia oblúkov technického objektu je podoprená na hlavnom nosníku, ktorý spočíva na pilieroch. Oporné múry vyhotovené technológiou vystuženej horniny pre tieto konštrukcie prijímajú formu spätných a bočných stien.

Poskytujeme podrobný projekt a montážne výkresy.

Hlavné výhody:

  • flexibilita tvarovania stien z vystuženej horniny,
  • trvanlivosť častí – minimálne 120 rokov používania (upravuje sa podľa požiadaviek technických objektov),
  • ľahká a rýchla výstavba,
  • nižšie stavebné náklady a náklady na kúpu v porovnaní s tradičnými monolitickými bočnými konštrukciami.