Podpěrné pilíře

Technologie opěrných stěn ve formě vyztužené zeminy v kombinaci s pilířovou konstrukcí mostu poskytuje relativně velké úspory nákladů investice. Konstrukce oblouků technického objektu je podepřena na hlavním nosníku, který spočívá na pilířích. Opěrné zdi provedené technologií vyztužené zeminy pro tyto konstrukce přijímají formu zpětných a bočních stěn.

Poskytujeme podrobný projekt a montážní výkresy.

Hlavní výhody:

  • flexibilita tvarování stěn z vyztužené zeminy,
  • trvanlivost částí – minimálně 120 roků používání (upravuje se podle požadavků technických objektů),
  • snadná a rychlá výstavba,
  • nižší kupní a stavební náklady ve srovnání s tradičními monolitickými bočními konstrukcemi.