Systém opěrné zdi

Podle charakteru práce bloku fasády v opěrné zdi můžeme volit dva systémy: pasivní a aktivní.

Pasivní Systém (PS)

U pasivního systému je líc opěrné zdi prvkem konečné úpravy, který dává konstrukci konečnou formu a tvar. Blok z vyztužené zeminy vytváří nezávislou konstrukci díky oddělení vyztužujících vložek uvnitř náspu od vložek kotvících líc opěrné zdi.

Aktivní Systém (AS)

V případě opěrných zdí aktivního systému je geosyntetický materiál uvnitř náspu přímo spojen s obkladovým prvkem – vytváří tak neoddělitelnou konstrukci.

Použití

Technologie opěrných zdí vyztužených geosyntetickými materiály nachází široké uplatnění při:

  • výstavbě nájezdových ramp k technickým objektům, kde minimalizuje zemní práce vyžadované pro výstavbu náspů se standardním sklonem,
  • ochraně příkrých svahů a proti sesuvům,
  • získávání doplňkového terénu (úspory prostoru),
  • optimalizaci podpěrných pilířů mostů:
   • náhrada tradičních monolitních (železobetonových) bočních stěn,
   • vytváření bočních a zpětných stěn při výstavbě podpěrných pilířů,
   • building a complete earth reinforced abutments, where typical reinforced concrete structure is fully replaced with earth reinforced with geosynthetic material.

Opěrné stěny provedené technologií zeminy vyztužené geosyntetickým materiálem poskytují flexibilitu při volbě obkladových prvků. Investoři a projektanti mohou vybírat z mnoha dostupných technologií.

Výhody:

 • trvanlivost minimálně 120 let,
 • bezpečnost,
 • snadná a rychlá výstavba,
 • nižší nákupní a stavební náklady ve srovnání s konvenčními monolitickými nebo prefabrikovanými opěrnými konstrukcemi.