Zemina vyztužená geosyntetickými materiály

Geosyntetické materiály pro vyztužené konstrukce ze zeminy umožňují vytváření příkrých svahů (se sklonem až 70°) nebo opěrných stěn (se sklonem mezi 70° a 90°). Vysoké náspy bez řádně projektovaných konstrukcí z vyztužené zeminy jsou charakteristické malým sklonem svahů, aby bylo možné zachovat dostatečnou stabilitu konstrukce. Současně jsou spojeny s rozsáhlými zemními pracemi a dodávkou velkého množství materiálu. Často také vytvářejí finanční náklady navíc spojené s nákupem pozemků navíc pro investici.

Díky použití geosyntetické výztuže lze finanční výdaje související s realizací zemních prací významně snížit.

Hlavní výhody:

  • trvanlivost vyztužujících materiálů je upravena podle doby používání zemních konstrukcí,
  • možnost výstavby svahů se strmým sklonem,
  • možnost výstavby svislých náspů,
  • omezení zemních prací a nákladů souvisejících se získáváním doplňkových objemů zeminy,
  • omezení plochy nezbytné pro realizaci investice,
  • bezpečná, rychlá a snadná výstavba.