Tla z ojačanimi geosintetičnimi materiali.

Geosintetični materiali v ojačanih tleh omogočajo strma pobočja (do 70° nagiba) ali podporne stene (nagib 70° do 90°). Za visoke nasipe brez ustrezno zasnovanih ojačanih talnih konstrukcij je značilen rahel nagib, da se ohrani zadostna stabilnost konstrukcije. Hkrati je povezana s povečanimi zemeljskimi deli in zalogo praškastih materialov. Pogosto ustvarja tudi višje finančne stroške, povezane z nakupom dodatnih zemljišč za naložbe.

Zaradi uporabe geosintetične ojačitve je mogoče znatno zmanjšati finančne izdatke, povezane z izvedbo zemeljskih del.

Glavne prednosti:

  • trajnost geosintetičnih materialov je prilagojena obdobju uporabe zemeljskih struktur,
  • možnost gradnje nasipov s strmim nagibom,
  • možnost postavitve navpičnih sten,
  • omejitev zemeljskih del in stroškov, povezanih z dodatnimi zemeljskimi masami,
  • omejitev območja, potrebnega za izvedbo naložb,
  • varna, hitra in enostavna izvedba.