Ojačano tlo

Zemljište s ojačanim geosintetičkim materijalima.

Geosintetički materijali u ojačanim strukturama tla omogućavaju izradu strmih padina (nagiba do 70°) ili potporne zidove (nagib od 70° do 90°). Visoki nasipi bez ispravno dizajniranih armiranobetonskih struktura karakteriziraju se malim nagibom, kako bi se održala dovoljna stabilnost konstrukcije. Istovremeno, to je povezano sa povećanim zemljanim radovima i dostavljanjem sipkih granulata materijala. Više puta to stvara veće financijske troškove povezane sa potrebom kupovine dodatnog zemljišta za investicije.

Zahvaljujući upotrebi geosintetičkog pojačanja moguće je značajno smanjiti financijske izdatke vezane za implementaciju zemljanih radova.

Glavne prednosti:

  • trajnost geosintetičkih materijala prilagođena je razdoblju upotrebe zemljanih konstrukcija,
  • mogućnost izgradnje nasipa sa strmim nagibom,
  • mogućnost postavljanja vertikalnih zidova,
  • ograničenja zemljanih radova i troškova vezanih za dobivanje dodatnih masa zemlje,
  • ograničavanje prostora potrebnog za realizaciju investicija,
  • sigurno, brzo i jednostavno izvođenje.