Znamo koliko je važna pravilna montaža, zbog čega svi pripremljeni crteži sadrže detaljne podatke kako treba izvršiti radove.

Ovisno o potrebama klijenata, pružamo dvije vrste konzultantskih usluga:

  • daljinska podrška (putem e-maila, telefona, video konferencije),
  • pomoć na licu mjesta (fizička prisutnost naših inženjera).

Želimo biti sigurni da će naš projekt biti implementiran u skladu sa pretpostavkama kako bi se osigurala sigurna i dugotrajna građevina.

Primjer detaljnog crteža instalacije prikazan je ispod.