Ponuda za projektante

Ponuda za projektante

U fazi prethodnih idejnih radova i izrade projekata, naš projektni ured nudi analize mogućnosti korištenja ojačanog armiranog tla. Na osnovu izlaznih podataka kao što su: preliminarni crteži, uvjeti tla i vode, karakteristike opterećenja, planirano vrijeme izgradnje, predstavit ćemo mogućnosti korištenja tehnologija koje nudimo uz procjenu troškova, tako da je moguće na jednostavan i transparentan način usporediti financijske izdatke za ponuđene tehnologije

Nudimo pomoć u proračunavanju, izradi projektne dokumentacije zajedno sa specifikacijama, procjenama troškova i autorskim tehnološkim rješenjima.

U slučaju već projektirane konstrukcije od ojačanog tla, naši inženjeri mogu provjeriti prihvaćena konstrukcijska rješenja kao dio konzultacija, kako bi bili sigurni da je usvojeno najoptimalnije rješenje.

Naš projektni ured je specijaliziran, ne samo za projektiranje potpornih konstrukcija, već i pruža punu inženjersku podršku projektima u smislu rješavanja problema geotehničkih i podzemnih voda. Specijalizirani smo, između ostalog za jačanje podloge tla, osiguravajući stabilnost nagiba, deformaciju i kontrolu slijeganja, zaštitu od erozije ili odvodnjavanje konstrukcije. Mi smo jedinica specijalizirana za geotehničke proračune i projektne radove.

Kompletan opseg naše aktivnosti možete naći na linku www.inora.tech.