Projektanti

Během úvodní koncepční práce a vývoje projektu naše kancelář poskytuje podporu prostřednictvím studie proveditelnosti pro uplatnění konstrukcí z vyztužené zeminy. Na základě výstupních dat jako například: úvodní výkresy, stav podzemní vody, charakteristiky zatížení, očekávaná životnost konstrukce, předložíme možnosti uplatnění našich technologií společně s odhadem nákladů tak, aby bylo možné snadno a transparentně porovnat finanční výdaje jednotlivých technologií.

Poskytujeme podporu prostřednictvím výpočtů a pomáháme při přípravě projektové dokumentace, specifikací, přehledů výpočtů nákladů a autorizovaných technologických řešení.

U již navržených konstrukcí z vyztužené zeminy vás naši technici mohou podporovat prostřednictvím konzultační činnosti a ověřování upravených konstrukčních řešení (metod výpočtů) tak, abyste si byli jisti, že bylo zvoleno optimální řešení pro tento typ konstrukce.

Specializujeme se nejen na navrhování opěrných konstrukcí, ale také poskytujeme úplnou technickou podporu, obzvláště tam, kde třeba vyřešit geotechnické problémy a problémy s podzemní vodou. Pomáháme při vyztužování podloží, stabilizaci svahů, regulaci deformací a sedání, ochraně proti erozi nebo odvodňování konstrukcí. Máme také rozsáhlé zkušenosti v oblasti geotechnických výpočtů a projekčních prací.

Pokud se týká podrobných informací, laskavě vás zveme, abyste navštívili webovou stránku www.inora.tech .