Vyztužená zemina

Po desetiletí byla zemina vyztužená geosyntetickými materiály používána při stavbě silnic, železnic a mostů. Geosyntetické materiály často umožňují vytvářet velkolepé objekty po celém světě. Popularita tohoto řešení souvisí s četnými výhodami jeho použití: standardizované metody návrhu, rychlý proces výstavby, bezpečnost a trvanlivost konstrukce.

Vyztužená zemina umožňuje stavbu opěrných zdí s úhlem sklonu až 90 °, reliéf mostních opěr – vyztužená země zabírá 100% půdního napětí, nebo dokonce výstavbu mostních opěr vyrobených zcela z vyztužené zeminy, kde je železobetonová konstrukce zcela nahrazena se zemí vyztuženou geosyntetickými materiály.

Srdečně vás zveme, abyste vás seznámili s podrobnostmi o našich řešeních.

SLUŽBY

Projektanti

Během úvodní koncepční práce a vývoje projektu naše kancelář poskytuje podporu prostřednictvím studie proveditelnosti pro uplatnění konstrukcí z vyztužené zeminy.

Dodavatelé

Nabízíme širokou řadu optimalizací projektů. Díky našemu zkušenému technickému týmu dokážeme připravit kompletní technický návrh na náhradu tradiční prefabrikované konstrukce technologií vyztužené zeminy.