Podpěrné pilíře mostů

Technologie zeminy vyztužená geosyntetiky se také široce používá v oblasti mostních opěr. Hlavními důvody jsou: nižší náklady ve srovnání s tradičními monolitickými opěrnými zdmi, rychlá doba výstavby nebo možnost aplikace v obtížných podmínkách, jako jsou oblasti seismické nebo těžební činnosti. Často jsou optimalizovány stavební náklady spojené se zakládáním konstrukcí, takže v tomto případě přináší technologie vyztužené zeminy velké výhody.

Vyztužená zemina technologie nachází široké uplatnění při konstrukci:

– Boční zdi,

– Podpěrné pilíře,

– Funkce odlehčení a kompletní podpěrné pilíře.