SPOLEHLIVÝ PARTNER V OBLASTI GEOTECHNIKY S VÍCE NEŽ 30 ROKY ZKUŠENOSTÍ

INORA Sp. z o.o. je nezávislá polská inženýrska společnost. Od roku 1991 navrhujeme, podporujeme a poskytujeme poradenství v oblasti geotechniky s uplatňováním moderních technologií – hlavně při výstavbě silnic, železnic a technických a hydrotechnických staveb.

Podílíme se stovkách významných projektů a tisícovkách drobnějších projektů. Všechny objekty si až do nynějška udržují svou funkčnost podle původních technických předpokladů. Navrhujeme a poskytujeme poradenství v oblasti geotechniky. Poskytujeme expertízy, analýzy a technické projekty pro technické objekty speciálně za obtížných a složitých půdních podmínek, kde tradiční metody nejsou dostatečné, spolehlivé a jsou nehospodárné.

Spolupracujeme s investory realizací projektů i prováděním analýz stávajících projektů. Pro projektanty a pracovníky stavebního dozoru poskytujeme konzultace ke specializovaným geotechnickým řešením a dodavatelům podáváme pomocnou ruku při řešení problémů, na které naráží během fáze výstavby.

Podporujeme naše zákazníky odborným dozorem a technickým poradenstvím v každém stupni investice: v případě koncepce, projektu a dozoru na staveništi.

Společnost realizovala a certifikovala systém řízení v souladu s normou ISO 9001 a systém řízení ochrany životního prostředí PN-EN ISO 14001.

Více informací naleznete na www.inora.tech