Dodavatelé

Nabízíme širokou řadu optimalizací projektů. Díky našemu zkušenému technickému týmu dokážeme připravit kompletní technický návrh na náhradu tradiční prefabrikované konstrukce technologií vyztužené zeminy. Jestliže se rozhodnete s námi spolupracovat, poskytneme vám širokou technickou podporu v každém z investičních stupňů. Na základě mnoha let zkušeností s realizací projektů z vyztužené zeminy vám nabídneme autorizované, podrobné technické projekty společně s řešeními i těch nejmenších detailů výstavby a případných kolizí.

Všechny stupně výstavby budou prezentovány komplexním způsobem.

Klíčovým prvkem při výstavbě objektů s uplatněním geosyntetických materiálů je jejich správná instalace. Chybná montáž geosyntetických materiálů způsobuje to, že stavební práce nebudou provedeny takovým způsobem, jakým by měly být, což následně povede k nejhoršímu scénáři katastrofy konstrukce. Ke každému projektu bude s přihlédnutím k bezpečnosti koncových uživatelů investice přiřazen tým techniků, kteří vám dálkově budou poskytovat významnou podporu během celého časového rámce projektu, a v případě potřeby i přímo na staveništi. Pomáháme při řešení problémů, které se objeví během prací. Naše nabídka zahrnuje: podporu v rámci autorizovaného dozoru, školení o správné manipulaci, pokládání, řezání a instalaci materiálů pro montážní týmy. Navíc můžeme také pronajmout specializované zařízení a doplňkové nástroje, které pomohou při pokládání a kotvení geosyntetického materiálu. Sledujeme proces výstavby ode dne jedna až do konce, a reagujeme na všechny požadavky a plníme veškerá očekávání.