Kompletní podpěrné pilíře

Podpěrné pilíře mostů a podpěry se staví ve formě vyztužené zeminy po celém světě již po desetiletí. Tato technologie významně snižuje investiční náklady. Blok vyztužené zeminy se buduje prakticky do úplné výšky podpěrného pilíře. Jediným železobetonovým prvkem (tradiční monolitická technologie) v této konstrukci je hlavní nosník spočívající na bloku z vyztužené zeminy, který podepírá oblouky konstrukce a přechodovou desku.

Aby bylo možné zajistit optimální provedení konstrukce mostu, doporučuje se vytvořit podpěry a příjezdové komunikace také technologií vyztužené zeminy s geosyntetickými materiály. To zajišťuje kontinuitu příjezdových cest s podpěrnými pilíři mostu. Použití geosyntetického vyztužení v konstrukci příjezdových cest ve formě opěrných konstrukcí omezuje zemní práce požadované pro vytvoření tradičních svahů, a také snižuje riziko nerovného poklesu země.

Jiným důležitým aspektem pro výstavbu plných podpěrných pilířů z vyztužené zeminy ve srovnání s tradiční (monolitickou) technologií je možnost výstavby konstrukcí na půdách s nízkou nosností bez mezilehlých základů. Podle příslušného harmonogramu stavebních prací můžeme nejprve vybudovat blok z vyztužené zeminy, potom přetížit konstrukci například betonovými deskami a vyvolat tak kontrolované zhutnění půdního podloží. Jakmile dojde ke stabilizaci usazení, můžeme zahájit výstavbu monolitických konstrukcí.

Hlavní výhody:

  • trvanlivost částí – minimálně 120 roků používání (upravuje se podle požadavků technických objektů),
  • omezení plochy požadované pro podpěrné pilíře mostu a příjezdové cesty,
  • možnost založení technických objektů na půdách s nízkou nosností,
  • snadná a rychlá výstavba,
  • nižší kupní náklady a náklady na práci ve srovnání s tradičními monolitickými konstrukcemi.