Provedení

Naším cílem je nabízet kompletní řešení/řešení na klíč pro systémy opěrných zdí s obložením InorBlock®. Poskytujeme všechny požadované výpočty a úplnou číselnou analýzu podle příslušných norem a požadavků. Naše technické oddělení používá nejnovější dostupné softwarové procesy pro podporu a optimalizaci projektů. Dokážeme vypracovat projekt od začátku nebo optimalizovat stávající projekt opěrných konstrukcí. Rozsah našich služeb také pokrývá montážní výkresy, rozpisky materiálu a přehledy výpočtů nákladů.

Níže jsou znázorněny tisky obrazovek vybraných projektů.