Olakšavanje konstrukcije

Olakšavanje konstrukcije, a posebno potpornih stupova, odvija se formiranjem blokovske strukture od zemlje ojačane geosintetičkim materijalima iza monolitne strukture objekta. Stražnje stijenke, kao i krila novih konstrukcija, kao i konstrukcije postojećih upornjaka, mogu se olakšati.

Osim smanjenja dimenzija monolitnih konstrukcija (zidova, krila) koje su posljedica smanjenja sila koje se pojavljuju u poprečnim presjecima, dolazi i do smanjenja udara koji se javljaju na srednjem temelju mostova.

To rezultira mogućnošću optimizacije posrednog oslanjanja (npr. smanjenjem broja pilona i/ili promjera), što donosi relativno velike uštede u odnosu na tradicionalnu tehnologiju izgradnje.

Prednosti korištenja:

  • preuzimanje pritiska tla 100% od strane geosintetičkih materijala koji čine blok armiranog tla,
  • trajnost građevinskih elemenata, najmanje 120 godina korištenja (trajnost prilagođena zahtjevima inženjerskih objekata),
  • smanjenje troškova izgradnje inženjerskih objekata smanjenjem dimenzija armiranobetonskih elemenata zbog nedostatka horizontalne sile,
  • mogućnost olakšavanja postojećih objekata, npr. u stanju kvara,
  • optimizacija posrednog temeljenja,
  • brzina i jednostavnost izgradnje.