Sistem Pasiv (PS)

Funcția portantă principală în acest sistem este realizată de un bloc de sol armat, care este construit mai întâi folosind armătura principală (geogrile sau țesături).   În același timp, sunt plasate inserții de armare secundare scurte pentru a ancora ulterior elementul de placare pe suprafața blocului de sol armat.

După ce s-a finalizat tasarea și deformarea blocului de sol armat, placarea finală poate fi instalată pe suprafața cestuia în metoda strat cu strat.  Spațiul dintre blocuri și partea din față a blocului de sol armat este umplut cu un strat de drenaj (de exemplu pietriș), iar inserțiile secundare sunt ancorate între blocurile de beton.

În sistemul pasiv (PS), placarea este doar elementul final, dând forma și finală structurii. Blocul de sol armat formează un element principal portant independent – placarea este fixată numai de inserții secundare ancorate în el.  Blocul de sol armat poate fi realizat folosind cofraje mobile.  Decalajul dintre blocul de sol armat și partea interioară a peretelui orientat este umplut cu un material ușor, bine permeabil (de exemplu pietriș sau granule) pentru a minimiza presiunea solului pe peretele blocului de beton și pentru a asigura un drenaj adecvat în spatele blocurilor.  Placarea și blocul de sol armat formează o structură independentă, care este cel mai mare avantaj al acestui sistem.

În prima etapă, antreprenorul poate construi un bloc de sol armat, iar placarea poate fi realizată ulterior, după ce subsolul este complet stabilizat și tesările și deformațiile au dispărut (adică procesul de consolidare este practic complet).  Placarea este ușor îmbinată cu inserțiile secundare pre-plasate plasate între straturile selectate ale blocului de sol armat.  Un alt avantaj al acestei tehnologii este posibilitatea de a folosi echipamente grele (de ex. compactor) pentru a compacta materialul de umplere până la marginea blocului de sol armat.  Acest lucru permite un grad ridicat de compactare, ceea ce reduce riscul unei posibile deformări a placării după finalizarea construcției.  Cofrajele mobile pot fi închiriate cu ușurință de către INORA®.