Krila od ojačanog tla

Krila u tehnologiji ojačanog tla u obliku potpornih zidova koriste se za standardne potporne stupove i objekte sa olakšavajućom konstrukcijom. Sloboda formiranja potpornih zidova omogućava napraviti bilo koji oblik potpornog stupa. Zahvaljujući mogućnosti stepenaste gradnje, to jest prilagođavanja temeljnim konturama padina, minimizira se količina građevinskog materijala, što se direktno odražava na cijenu investicije.