Proizvodnja

InorBlock® je vibro-prešani betonski blok manje veličine.

InorBlock® blokovi proizvode se kao dupli blokovi (tako zvani blizanci) za razdvajanje na gradilištu, što čini proizvodnju, transport, skladištenje i servis na gradilištu značajno efikasnijim.

Na slikama ispod vide se InorBlock® blokovi prije i poslije razdvajanja.

Logistika

U nastavku nalaze se opće upute za transport i logistiku InorBlock® blokova:

  1. Težina jednog InorBlock® bloka iznosi oko 18,50 kg,
  2. Jedan kvadratni metar potpornog zida (m²) zahtijeva 27 komada blokova,
  3. Na jednoj standardnoj EURO paleti (1200 x 800 mm) možete postaviti oko 56 komada blokova, što odgovara površini od oko 2,10 m² potpornog zida,
  4. Ukupna težina EURO palete s 56 komada blokova iznosi oko 1100 kg,
  5. U jedan kamion (TIR) može se utovariti od 20 EURO paleta, što znači za oko 42,0 m² potpornog zida,
  6. Ukupna težina kamiona (TIR) s 20 EURO paleta iznosit će oko 22 tone.

Standardni način pakiranja prikazan je ispod: