Потпорни стубови

Технологија потпорних зидова у облику ојачаног тла у вези са конструкцијом мостовских стубова доноси релативно велике уштеде у инвестиционим трошковима. Структура распона инжењерског објекта је ослоњена на хоризонталну греду, који се, с друге стране, ослања на стубовима.

Потпорни зидови у армираној технологији тла у овој врсти конструкција су у облику стражњег зида и крила.

Предности коришћења:

  • Слобода обликовања зидова од ојачаног тла,
  • Трајност конструкцијских елемената до 120 година употребе (трајност прилагођена захтевима инжењерских објеката),
  • Брзина и лакоћа изградње конструкције,
  • Нижи трошкови откупа терена и нижи трошкови извођења у односу на традиционалне, пуне конструкције мостовских ступова.