Понуда за инвеститоре

Пружамо услуге техничког консалтинга и пројектне помоћи на свеобухватан начин, извршавајући комплетну геолошку и геотехничку документацију, пројекте као и обављање ауторског наџора над реализацијама. Помажемо у одабиру технологија и материјала, извођењу инжењерских анализа. Проводимо свеобухватну верификацију пројеката. Из усвојених пројектних претпоставки и калкулација, кроз анализу грађевинских цртежа, а завршава се анализом спецификација и предмјера. Такође вршимо економске, компаративне и индикативне анализе.