Крила од ојачаног тла

Крила у технологији ојачаног тла у облику потпорних зидова користе се за стандардне потпорне стубове и објекте са олакшавајућом конструкцијом. Слобода формирања потпорних зидова омогућава да се направи било који облик потпорног стуба. Захваљујући могућности степенасте градње то јест прилагођавања темељним контурама падина, минимизира се количина грађевинског материјала, што се директно преводи у цијену инвестиције.

Предности коришћења:

  • Слобода обликовања зидова од ојачаног тла,
  • Трајност грађевинских елемената, најмање 120 година употребе (трајност прилагођена захтевима инжењерских објеката),
  • Брзина и лакоћа изградње овакве конструкције,
  • Нижи трошкови куповине и извођења у односу на традиционална, монолитна крила,
  • Реедукација трошкова изградње захваљујући могућности подешавања нивоа темеља потпорних зидова.